Als je voor Erowerk gaat werken ben je bij ons NIET in loondienst, maar werk je op freelance basis. Dat betekent, dat je zelf zorg draagt voor de afdracht van premies en loonbelasting. Zodra je meer dan 40% van het minimum loon per maand verdient, dan werk je niet meer op freelance basis bij Erowerk, maar werk je automatisch op loonheffing contract basis. Met een loonheffing contract regelen wij de inhoudingen van premies en loonbelasting. Je ontvangt dan iedere maand een loonstrookje en je vergoeding wordt NETTO op je bankrekening gestort.

Je bent niet verplicht een loonheffing contract te nemen. Als je dit niet wilt, dan ben je wel VERPLICHT om onder 40% van het minimum bruto loon per maand te blijven! In 2024 is dit €834,- per maand. Dit zijn ongeveer 2.300 minuten. Bij een totale gesprekstijd van minder dan 80 minuten per maand, ofwel een bedrag onder de € 20 betalen wij je vergoeding niet uit en deze komt te vervallen. Dit, omdat de administratiekosten in zo’n geval meer bedragen dan de vergoeding.


CONTRACT

De verschillen tussen de contracten volgens de Belastingdienst.

FREELANCE CONTRACT – THUISWERKER (M/V):

 • Men werkt vanaf een door de persoon zelf te bepalen plaats en tijd.
 • Men deelt zelfstandig de werkzaamheden in.
 • Men verdient minder dan 40% van het minimum loon (dit veranderd ieder half jaar)
 • Als dit het geval is dan wordt er geen loonheffing ingehouden, dus werkt men op freelance contract basis.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de belastingen en premies.

LOONHEFFING CONTRACT THUISWERKER (M/V):

 • Men werkt vanaf een door de persoon zelf te bepalen plaats en tijd.
 • Men deelt zelfstandig de werkzaamheden in.
 • Men verricht langer dan één maand persoonlijk werkzaamheden.
 • Men verdient meer dan 40% van het minimum loon (dit veranderd ieder half jaar)
 • Hierdoor is er sprake van een fictieve dienstbetrekking.
 • De opdrachtgever moet loonheffing en sociale verzekeringen inhouden, dus werkt men op loonheffing contract basis.

Wat betekent dit voor jou:

 • Met een loonheffing contract mag je zoveel verdienen als je zelf wilt.
 • Met een freelance contract moet je zelf zorg dragen voor de afdracht van premies, inhoudingen etc. Met een loonheffing contract wordt dit automatisch al ingehouden.
 • Met een freelance contract wordt je uitbetaald rond de 1e van de maand. Met een loonheffing contract idem. Je krijgt met een loonheffing contract wel een salarisstrookje.
 • Met een loonheffing contract ben je verzekerd voor sociale verzekeringen. Met een loonheffing contract ben je wel verplicht maandelijks boven het minimum bedrag te verdienen. (In 2024 is dit €834,- per maand)
 • Als je eenmaal werkt met een loonheffing contract, dan kun je pas het volgende jaar weer terug naar werken op freelance basis.

Houd je maandelijkse verdiensten dus goed in de gaten, als je niet in aanmerking wilt komen voor een loonheffing contract en zorg ervoor dat dan je verdiensten niet over de gestelde grens heen gaan. (In 2024 is dit €834,- per maand)

Ben je ondernemer en werk je voor je eigen bedrijf?

Indien je (BTW) ondernemer bent en je dit middels een geldige bewijs van de Belastingdienst kunt overleggen, dien je ons na afloop van iedere werkmaand een factuur van je verdiensten te sturen (verhoogd met BTW).

Deze factuur wordt dan per omgaande betaald.

Je dient zelf de BTW aan de belastingdienst af te dragen en deze verdiensten als winst uit onderneming of inkomsten uit werkzaamheid in je aangifte inkomstenbelasting te vermelden.

Wij sturen je een overeenkomst van opdracht die je voor de start dient te ondertekenen.